Hallituksen toimintakertomus

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Oulussa, 21. päivänä helmikuuta 2018

Ernst & Young Oy 
KHT-yhteisö
Juhani Rönkkö, KHT