Osakkeenomistajat

Hallitusten jäsenten ja toimitusjohtajan osakkeiden omistus

Hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja sekä heidän määräysvaltayhteisönsä omistivat vuoden 2017 lopussa yhteensä 1 588 756 osaketta, joka vastaa 4,5 prosentin omistusosuutta yhtiön liikkeelle laskemista osakkeista.