Osakkeenomistajat

Osakkeenomistajat

Vuoden 2017 lopussa Bittium Oyj:llä oli 21 985 omistajaa. Kymmenen suurinta omistajaa omistivat 28,4 prosenttia osakkeista. Yksityisten henkilöiden omistamien osakkeiden osuus oli 74,6 prosenttia. Ulkomaalais- ja hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien osuus oli vuoden 2017 lopussa 3,3 prosenttia.