Hallituksen toimintakertomus

Taloudellinen kehitys

Konsernin laaja tuloslaskelma, MEUR 2017
2016
  12 KK  12 KK
     Liikevaihto 51,6 64,2
     Liikevoitto / -tappio -6,2 2,5
     Rahoitustuotot ja -kulut 0,4 0,6
     Tulos ennen veroja -5,8 3,1
Kauden tulos jatkuvista toiminnoista -4,8 3,5
Kauden tulos lopetetuista toiminnoista 1,7   
Kauden tulos -3,1 3,5
Kauden laaja tulos yhteensä -3,2 3,5
     
Kauden tuloksen jakautuminen    
     Emoyhtiön omistajille -3,1 3,5
Kauden laajan tuloksen jakautuminen    
     Emoyhtiön omistajille -3,2 3,5
     
Tulos / osake jatkuvista toiminnoista, EUR -0,133 0,098
  • Liiketoiminnan rahavirta oli -0,0 miljoonaa euroa (-1,7 miljoonaa euroa, vuonna 2016).

  • Nettokassavirta oli -32,0 miljoonaa euroa sisältäen huhtikuussa toteutetun 10,7 miljoonan euron osingonmaksun, investoinnit yhtiön uusiin toimitiloihin Oulussa sekä investoinnit omien tuotteiden tuotekehityksen (-27,9 miljoonaa euroa, vuonna 2016, sisältäen 10,7 miljoonan euron osingonmaksun sekä investoinnit yhtiön uusiin toimitiloihin Oulussa).

  • Omavaraisuusaste oli 85,6 prosenttia (87,0 prosenttia 31.12.2016).

  • Nettovelkaantumisaste oli -52,9 prosenttia (-70,3 prosenttia 31.12.2016).

Vertailu puolivuosittain

Konsernin liikevaihto ja liiketulos, MEUR  2H/17 1H/17 2H/16 1H/16 
Liikevaihto 24,5 27,1 33,1 31,1
Liikevoitto/-tappio -3,4 -2,8 1,9 0,7
Tulos ennen veroja -3,4 -2,4 2,2 0,9
Katsauskauden tulos -2,4 -2,4 2,6 0,9
  
Liikevaihto markkina-alueittain, MEUR ja %  2H/17 1H/17 2H/16 1H/16
Aasia 1,0
4,2 %
0,3
1,1 %
0,2
0,7 %
0,5
1,5 %

Amerikat
1,4
5,8 %
4,5
16,4 %
6,7
20,2 %
5,5
17,6 %

Eurooppa
22,0
90,0 %
22,4
82,5 %
26,2
79,1 %
25,1
80,8 %